Václav Příborský

Kreslený rodokmen na přání

Rodopisné informace o osobách jsou zpracovávány v počítačovém genealogickém programu. Z tohoto programu se jako součást standardní dodávky vygeneruje grafický výstup, např. rodokmen nebo vývod. Jedná se o jednoduchý přehledný diagram, ve kterém jsou zobrazeny vazby mezi jednotlivými osobami a generacemi rodu.

Přehled příbuzenských vazeb, výstup z genealogického programu

Přehled příbuzenských vazeb, výstup z genealogického programu

Jestliže někoho takový graf neuspokojí, je možné nakreslit i specifický obraz na přání, který více odpovídá jedinečnosti zobrazovaného rodu. Do zakázkového provedení je možné zakomponovat obrázky nebo fotografie, např. sídel, domů, místních dominantních objektů stavebních nebo krajinných, řemesel, pro rod důležitých osob, zátiší, atd.

Rodokmen přímé linie, v posledních generacích doplněný o sourozeneckou větev

Rodokmen přímé linie, v posledních generacích doplněný o sourozeneckou větev

Na zakázkové kresbě je možné vytvořit i neobvyklé genealogické přehledy, které počítačový program vytvořit běžně neumožňuje. Může se jednat například o kombinace rodokmenu s vývodem, alianční rodokmeny a jiné. Na obrázku rodu Kovářů je vývod z předků (centrální manželský pár, jejich rodiče a prarodiče) a dolů do minulosti pokračují čtyři vývody otcovských linií. V horní části jsou zakreslení potomci centrálního manželského páru. Děti a vnuci od ženatých synů jsou zapsáni na větších štítcích a tvoří rodokmen. V tomto přehledu byly na malých štítcích doplněny i děti od provdaných dcer, které přijaly příjmení svých manželů. Tím vznikl rozrod potomků středového manželského páru. Pro webovou prezentaci byly skryty některé údaje o žijících osobách. Na pozadí je vložená a upravená starší fotografie kostela Narození Panny Marie, do kterého chodila většina příslušníků tohoto rodu všech uvedených generací. Originál má rozměry 420 x 594 mm.


Kombinovaný diagram, podle požadovaného genealogického výzkumu

Kombinovaný diagram, podle požadovaného genealogického výzkumu

Pro kreslení rodokmenů na přání jsou využívány nejrůznější digitální technologie. Ručně nakreslený rodokmen, zejména pokud je pěkně provedený, je bezesporu obdivuhodné dílo. Digitální provedení nám však dává některé jiné, spíše technické výhody:

  • účast zákazníka na jeho tvorbě. Můžete si vybrat, co, kde a jak bude na obraze uvedeno, celkové provedení, barevný odstín, velikost. Máte-li portréty předků, fotografie rodného domu nebo obce, to všechno můžeme do kresby zakomponovat.
  • snadné kopírování. Dostanete jeden soubor pdf a výkres si můžete vytisknout pro všechny příbuzné nebo jim tento soubor rozešlete.
  • kreativita provedení. Když budete chtít svůj rodokmen někde zveřejnit, je možné vymazat určité informace o některých osobách. Můžeme také vytvořit obrázek v alternativním barevném provedení nebo s různým pozadím (fotka dědečka – města – rodného domu – krajiny).
  • možnost následných úprav. Když v rodině přibude další člen (svatba, narození dalšího dítěte) je možné obrázek doplnit a aktualizovaný soubor znovu vytisknout. Je to operativnější, rychlejší a levnější než u ručně malované alternativy rodového diagramu.
Rodokmen přímé linie

Rodokmen přímé linie

Na obrázcích rodopisných přehledů na těchto stránkách jsou pozměněná jména a data, aby bylo zachováno soukromí osob. Pokud naleznete někoho známého, jedná se o podobnost čistě náhodnou.