Václav Příborský

Genealogický výzkum v matrikách

Základním zdrojem historických údajů pro tvorbu rodových přehledů jsou farní matriky. V nich je možné nalézt záznamy o narození, svatbách a pohřbech jednotlivých osob. Pro většinu lidí, jejichž rodiny mají kořeny na území naší země, je možné dopátrat předky nejméně do 18. století. Obvykle se při genealogickém výzkumu dostaneme až před rok 1700. Z matrik získané informace je možné sestavit do různých přehledů. Základní genealogické diagramy jsou:

vývod z otcovské linie

 

 

 

Otcovská linie rodu zahrnuje posloupnost rodičovských dvojic od výchozí osoby rodopisného výzkumu zpátky do minulosti až k nejstaršímu dohledanému předkovi, zakladateli rodu. Z otcovské linie zjistíme, kdy a kde předci výchozí osoby žili, s kým se pradědové oženili a obvykle i jaké bylo jejich povolání.

 

 

 

 

rodokmen přímé linie

 

 

Rodokmen přímé linie se zabývá jednou větví rodu, která vede od výchozí osoby výzkumu přímo k nejstaršímu dohledanému předkovi. V tomto přehledu jsou uvedeni potomci zakladatele rodu a v každé další generaci potomci vždy jen jednoho syna (nositele příjmení), jehož potomstvo pokračuje až k výchozí osobě. V jednotlivých generacích rodin předků jsou obvykle uvedeny i sňatky sourozenců, ale jejich potomky se rodokmen přímé linie již nezabývá. Z většího počtu zápisů o osobách v jednotlivých generacích můžeme lépe poznat jejich sociální situaci, zda bydleli na jednom místě a jak se vyvíjely jejich životní poměry.

 

 

 

rodokmen

 

 

 

Rodokmen začíná u nejstaršího známého předka (zakladatele rodu) a zahrnuje jeho děti, dále i potomky všech jejich synů, kteří založili svoje vlastní rodiny (obvyklých nositelů rodového příjmení). Z rodokmene poznáme mohutnost celého rodu, počty manželství v jednotlivých generacích i dětí z nich narozených. Zjistíme v jednotlivých větvích, kolik dětí se dožilo dospělosti a kolik z nich založilo další rodiny. Porovnáme rozdílnosti života jednotlivých větví rodu. Tento klasický rodokmen je základem pro poznání pokrevního příbuzenství mezi dnes žijícími nositeli stejného příjmení.

 

rozrod

 

 

 

Rozrod zachycuje všechny potomky zakladatele rodu. Jedná se o rodokmen, rozšířený i o potomky dcer. Poznáme zde osudy celé široké rodiny, jak se odlišoval život členů jednotlivých větví, čím se zabývali, jak se jim dařilo. Tento přehled je v genealogii nejrozsáhlejší. Vzhledem k velkému počtu narozených dětí, které mívali naši předci v minulosti, zahrnuje rozrod větší množství osob. Výzkum pro tvorbu rozrodu je časově i finančně náročnější, úměrně k většímu množství získávaných informací.

 

 

 

vývod2

Vývod z předků vypovídá o generacích rodičů a prarodičů výchozí osoby. Poznáme, z jakých společenských vrstev jednotlivé generace předků pocházely a lokality, kde tyto osoby žily. Zjistíme, jakého věku se jednotliví předci dožívali, můžeme objevit dědičnost povolání nebo vývoj sociálního postavení. Počet rodičovských párů se v každé další generaci zdvojnásobuje, takže je možné získat větší znalost o rodinných kořenech výchozí osoby.

Každý genealogický výzkum je svým charakterem jedinečný. Můžeme zpracovat rodopisný přehled pro celou rodinu nebo jen pro její část. Je možné výzkum limitovat určitým časovým obdobím, počtem osob nebo vyhledávaných generací. Rozsah vyhledávání informací o životě předků a způsob zpracování výstupu se vždy řídí individuálními požadavky a možnostmi zákazníka.